Devrimci Parti’de yaşananlara dair zorunlu bir açıklama

Statükoculuğa, dar grupçuluğa, anakronik hale ve düşük yoğunluklu devrimciliğe ileriden ‘hayır’ demeye devam edeceğiz! Bizler, Birleşik Devrimci Parti’nin mayalandığı örgütsel yapılarda, partinin kuruluş aşamasında ve ilerleyen dönemdeki politik eylemlilik sürecinde yer alan sosyalistleriz. Birleşik Devrimci Parti üç yıl önce, Türkiye…