Kurucu kadro olmak – Doğa Bakış

Devrimci kadro, iç ve dış düşmanın sınırlarını parçalamayı ve aşmayı hedefleyendir Devrimci kadroyu oluşturan, olduran temel halkalardan biri kendi iç dünyasının sınırlarıyla, içteki düşmanıyla girdiği devrimci savaşımdır. Devrimci kadronun kendi iç sınırlarını yıkması ve iç düşmanıyla savaşımı en zor olanıdır.…

Yapay zeka işçiler çağı ve üretimin değişen saikleri – Hikmet Acun

Yapay zeka işçiler…  AIW (Artificial Intelligence Workers)… Bu kavramın önümüzdeki on yılları sürükleyecek bir kavram olmaya aday olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapay zeka  şimdilik mühendislik, izleme kameraları, tıp, ağ mimarileri, simülasyonlar, bulut sistemler, otomasyonlar ve benzer teknik alanlarda işlerin kolay…

Kolektifi inşa için “Hayal Gücü İktidara” – Mahir Yılmaz

“Denize varmaktır amacı nehrin, denize varmak, ey yolcuBüyükse dağ, aşamıyorsa üstünden nehir, dolanır çevresini dağın.Büyükse kaya, söküp atamıyorsa nehir, birikip birikip taşarüstünden, dolanır yanını yöresini. Yokuşsa yolu, koşamıyorsamenderesler çizer nehir. uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendininehir, açar kanatlarını; varır varacağı…

Devrimci anarşizmle tartışma / 2 – Mehmet Güneş

Örgütlü anarşizmle, örgüt sorununa yaklaşımda ayrışma ve buluşma noktalarımız Devrim ve devrim sonrası komünizme geçiş sürecinin örgütlenmesi sorununa yaklaşım konusunda, Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu’nu esas alarak, anarşizmin devrimci damarını oluşturan Platformist hareketle bir tartışma yürütmeyi esas aldık. Platform üzerinden ilerlerken…

Devrimci anarşizmle tartışma / 1 – Mehmet Güneş

Tüm toplumsal kuramlar veya felsefi sistemler zaman karşısında eskirler ve güncellenmek zorundadırlar; yoksa dogmatikleşir, yaşamın dışına düşerler. Anarşizm ve Marksizm yüz elli yıl önce toplumsal mücadelelerin içinde doğdular ve bir dönem, bu akımları savunanlar ortak örgütlerde birlikte siyasal mücadele yürüttüler.…