Türkiye faşizmi – Hüseyin İnan

12 Mart Muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.  Konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep‐sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.  Yurdumuzda 1961 Anayasasının tanıdığı şekli…

Komün ve Sovyet devriminden ileriye – Hevi Devrim

“Proleter Devrimler Tarihinin Erik Çiçeği: Paris Komünü” yazısında devrime nasıl yüründüğünü yazmış, çıkarılacak derslere ise kısaca değinmiştik. Bu yazımızda Komünden Marks ve Lenin’in çıkarmış olduğu dersler üzerinden ilerleyecek, devrim ve komünizm perspektifimize dair çıkarsamalar yapacağız. Marx, 1871 Komün günlerinde sosyalizme giden…

THKP 1 No’lu Bildirisi: İhtilâlin Yolu (1971)

THKP’nin devrim stratejisi Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altındaki Türkiye Türkiye yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına, kültüründen sanatına kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altında bir ülkedir. Amerikan emperyalizminin sömürge veya yarı-sömürge bir ülke için anlamı ülke zenginliklerinin talan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti…

“Türkiye’nin anti-demokratik durumundan Boğaziçi de payına düşeni alsın” – BOUN Dayanışma ile röportaj | Gençlik Komünleri

Haliç Üniversitesi rektörüyken Melih Bulu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kayyum olarak atanmasının ardından başlayan ‘Boğaziçi Direnişi’ üzerine Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Boğaziçi Dayanışması üyesi olan Damla, Yavuz ve Enes ile konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’dan önce yaşanan…

Boğaziçi’nden Sorbonn’a uzanan bir yol var mı? – Emir Arda

1968 Nisanı’nın sonları, Mayısı’nın başlarıydı. Fransa’nın “Nanterre Üniversitesi’nde” öğrenciler ve dekan arasında, çok temel özgürlük taleplerinin üzerinden bir anlaşmazlık meydana gelmiş, bu meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu küçük çaplı bir huzursuzluk oluşmuştu. Bunun sonucunda dekan, 2 Mayıs günü üniversite kapılarını öğrencilere…