Zamanın Ruhu-IV: Kurucu Şiddet – Mahir Yılmaz

Kapitalist-emperyalist sistem, örgütlü şiddetin en büyük yürütücüsüdür. Timsah gözyaşları eşliğinde, sermaye için yapmayacakları katliam yok. Bunlar “az gelişmiş ülkeler” diye tanımladıkları ülkelerin yoksulluğunu, yoksunluğunu ilahileştirirler, ebedi ve ezelileştirirler. Türkiye’de de durum farklı değil. İlahi, ezeli ve ebedi bir yoksulluk ve…

“Zamanın Ruhu-II: Siyasetin toplumsallaşması ve çözüm gücü” – Mahir Yılmaz

“Dünyaların dünyasını görmen için, gözlerini değiştir.Kuşların şarkını dinlemesi için, gırtlağını değiştir.Orinoco Nehri civarında doğmuş olan eski bilginler bunu bilir, bunu söylerler.”(E. Galeano, Ve Günler Yürümeye Başladı) Siyasetin toplumsallaşması, toplumdaki potansiyelin kapasiteye dönüşmesidir. Topluma kapasitesini hatırlatma işidir. Bir olduğumuzda neleri başarabileceğimizi…

Türkiye faşizmi – Hüseyin İnan

12 Mart Muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.  Konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep‐sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.  Yurdumuzda 1961 Anayasasının tanıdığı şekli…

Komün ve Sovyet devriminden ileriye – Hevi Devrim

“Proleter Devrimler Tarihinin Erik Çiçeği: Paris Komünü” yazısında devrime nasıl yüründüğünü yazmış, çıkarılacak derslere ise kısaca değinmiştik. Bu yazımızda Komünden Marks ve Lenin’in çıkarmış olduğu dersler üzerinden ilerleyecek, devrim ve komünizm perspektifimize dair çıkarsamalar yapacağız. Marx, 1871 Komün günlerinde sosyalizme giden…