Türkiye faşizmi – Hüseyin İnan

12 Mart Muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.  Konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep‐sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.  Yurdumuzda 1961 Anayasasının tanıdığı şekli…