Kurucu kadro olmak – Doğa Bakış

Devrimci kadro, iç ve dış düşmanın sınırlarını parçalamayı ve aşmayı hedefleyendir Devrimci kadroyu oluşturan, olduran temel halkalardan biri kendi iç dünyasının sınırlarıyla, içteki düşmanıyla girdiği devrimci savaşımdır. Devrimci kadronun kendi iç sınırlarını yıkması ve iç düşmanıyla savaşımı en zor olanıdır.…

Kolombiya’da halk direnişinde bir gün | Çeviri

Kolombiya’da halk direnişinin 12. günü 9 Mayıs 2021- Kolombiya’da devam eden Ulusal Direniş 12. Gününde devam ediyor. Yeni «vergi reformu» adı altında ülkede halka dayatılan yoksullaştırma-köleleştirme planına karşı toplumsal başkaldırıyı ateşleyen direniş ateşi, Devlet Başkanı Iván Duque’nin faşist tek adam…

Ölümsüzler Haftası – Halil Yıldız

Ütopya sözcüğü insanlığın bilgi haznesine 1516 yılında Thomas More’un kitabı ile katılmıştır. Ütopya sözcüğü neolijizm (türenti) bir kavramdır. Ve Thomas More’un kitabında betimlediği kusursuz adayı imlemektedir. More, ütopya sözcüğünü kullanmadan önce hayali adasını adlandırmak için başka bir sözcük kullanıyordu. Nusquama……

Türkiye faşizmi – Hüseyin İnan

12 Mart Muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.  Konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep‐sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.  Yurdumuzda 1961 Anayasasının tanıdığı şekli…