Komün ve Sovyet devriminden ileriye – Hevi Devrim

“Proleter Devrimler Tarihinin Erik Çiçeği: Paris Komünü” yazısında devrime nasıl yüründüğünü yazmış, çıkarılacak derslere ise kısaca değinmiştik. Bu yazımızda Komünden Marks ve Lenin’in çıkarmış olduğu dersler üzerinden ilerleyecek, devrim ve komünizm perspektifimize dair çıkarsamalar yapacağız. Marx, 1871 Komün günlerinde sosyalizme giden…