1 Mayıs’ta alanlardayız – Komün

1 Mayıs’ta alanlardayız, çünkü 1 Mayıs’ta meydanlara borcumuz var!

Günlük 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlayan ve dünyanın dört bir tarafında ağır bedellerin ödendiği bu kutlu güne, bu tarihi ana bizim borcumuz var! 1977’de kaybettiklerimize ve Taksim direnişimize ödeyeceklerimiz var.

1 Mayıs’ta alanlardayız, çünkü 1 Mayıs’ta meydanlarda sözümüz var!

Egemenler arası fraksiyon çatışmalarını kendi lehine çevirip OHAL’i kalıcı hale getirenlere, KHK’lar eliyle yüz binlerce kişiyi işsiz bırakanlara, emeği güvencesizleştirenlere, kıdem tazminatlarını gasp edenlere, işsizliğe, enflasyona, pahalılığa, kadın tacizlerine ve çocuk istismarına karşıdır sözümüz! Tek kelimeyle faşizme karşı bizim de söyleyeceklerimiz var.

1 Mayıs’ta alanlardayız, çünkü 1 Mayıs’ta meydanlarda umudumuz var!

Bu toprakların işçileriyiz, kadınlarıyız, Alevileriyiz ve ezilen halklarıyız. Emeğin özgürleştiği, halkların kardeşleştiği ve her alandaki tahakkümün ortadan kalktığı bir dünyayı istiyoruz. Hayal değil! Şeyh Bedrettin’den Paris Komünü’ne; Babailerden Ekim Devrimi’ne… Tarihte gerçek olanı, ezilenlerin iktidarını biz de gerçek kılacağız!

1 Mayıs’ta alanlardayız, çünkü 1 Mayıs’ta meydanlarda kavgamız var!

Ayakkabılarımızın bağcıkları sımsıkı, saatlerimiz devrime ve sosyalizme ayarlı!

1 Mayıs’ta Komün saflarında alanlara!