6-7 Eylül pogromu vesilesiyle; ırkçılık, ayrımcılık, yağmacılık – Vedat Yıldız

Egemenlerin düşmanlıklar ve ayrımlar üzerinden halkları hizaya getirme, biat ettirme ve bunun üzerinden  iktidarlarını tahakküm etme şeklindeki politik davranışı çok eskidir. Bu tarz kolay kolay da yok olacağa benzemiyor. Egemenler sınıfsal ayrımları flulaştırmak için ve halkları kendi sınıfsal menfaatlerinin neferleri…