Bir yol yapmak – Deniz Cibran

Kendi ideolojik kurgularımızı gerçeğin ve hayatın işleyişinin yerine koyarak dünyayı ve olayları anlamak, fetiş halimizin varıp dayandığı bir uçlaşma halidir. Marks’ın deyimiyle “aşırı ideolojikleşme” gerçeküstücülükle sınırlı değil. Böyle olsaydı, bu sorun düşünce alanında tartışılabilir ve sonuçlara varılabilir bir durum olabilirdi.…

Faşizmle birleşik cephe – Ali Tekin

Bir fotoğrafın, hakikati ne ölçüde yansıttığı su götürür bir mesele. Bezirgân siyasetçiler pek severler gerçeğin aslında fotoğrafta yansıtıldığı gibi olmadığından bahsetmeyi. Kendilerini suçlayan fotoğraflar ya gazetecilerin türettiği bir montajdan ibarettir ya da sadece an’ı gösterdiği için eksiktir onlara göre. Muhalifler…