Boğaziçi’nden Sorbonn’a uzanan bir yol var mı? – Emir Arda

1968 Nisanı’nın sonları, Mayısı’nın başlarıydı. Fransa’nın “Nanterre Üniversitesi’nde” öğrenciler ve dekan arasında, çok temel özgürlük taleplerinin üzerinden bir anlaşmazlık meydana gelmiş, bu meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu küçük çaplı bir huzursuzluk oluşmuştu. Bunun sonucunda dekan, 2 Mayıs günü üniversite kapılarını öğrencilere…

Çin Halk Cumhuriyeti: Kızıl bekçiler – Hikmet Kıvılcımlı

1966 ortalarından beri Çin’de bir “kızılca kıyamet” koptu. Yumruklarını sıkmış çoluk çocuk “Kızıl Bekçiler”, sokaklara “Kültür İhtilâli” taşırıyorlar. Kapitalist dünyada da “asi gençlik”var süzme salon züppeliğidir, bitli bitnik adlı ekzistansiyalizm var, alafranga dervişliktir. İki olay hiç benzeşiyor mu? Kapitalizm; Çin olaylarına bakınca, kendisini aynada görüyormuşça bir…

Çingeneler de insanca yaşamak istiyor – Sedat Zımba (Ali Serik) | 1993

2 Ağustos tarihi, “Dünya Çingene Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü” olarak kabul ediliyor. Porajmos, Pharrajimos ve toplu katliam anlamındaki Samudaripen kelimeleri, Nazi Almanyası’nın 1933-1945 yılları arasında işgal ettiği bölgelerdeki çingenelere yönelik gerçekleştirdikleri katliamları, zorunlu tehciri ve soykırımı ifade ediyor. Nazi Almanyası’nda…

Ekrem Demirci: “Rojava bugün Madrid’tir, Madrid’in düşmesi bütün Avrupa’da ne tür sonuçlar yarattıysa, burada da o olacaktır.”

Büyük oranda Latin Amerika ülkelerinde takip edilen Encuentro de Comunicación Libre (Uluslararası Bağımsız İletişim Ağı) tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde “Enternasyonalist Mücadele: Rojava’daki Devrimci Hareketler” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansa Eduardo Correra Senior moderatörlüğünde Ekrem Demirci ve Beritan Sarya konuşmacı…