THKP 1 No’lu Bildirisi: İhtilâlin Yolu (1971)

THKP’nin devrim stratejisi Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altındaki Türkiye Türkiye yeraltı kaynaklarından dış ticaretine, ekonomisinden politikasına, kültüründen sanatına kadar Amerikan emperyalizminin denetimi altında bir ülkedir. Amerikan emperyalizminin sömürge veya yarı-sömürge bir ülke için anlamı ülke zenginliklerinin talan edilmesi, halkın açlığı, sefaleti…

“Türkiye’nin anti-demokratik durumundan Boğaziçi de payına düşeni alsın” – BOUN Dayanışma ile röportaj | Gençlik Komünleri

Haliç Üniversitesi rektörüyken Melih Bulu’nun, Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kayyum olarak atanmasının ardından başlayan ‘Boğaziçi Direnişi’ üzerine Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ve Boğaziçi Dayanışması üyesi olan Damla, Yavuz ve Enes ile konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’dan önce yaşanan…

Boğaziçi’nden Sorbonn’a uzanan bir yol var mı? – Emir Arda

1968 Nisanı’nın sonları, Mayısı’nın başlarıydı. Fransa’nın “Nanterre Üniversitesi’nde” öğrenciler ve dekan arasında, çok temel özgürlük taleplerinin üzerinden bir anlaşmazlık meydana gelmiş, bu meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu küçük çaplı bir huzursuzluk oluşmuştu. Bunun sonucunda dekan, 2 Mayıs günü üniversite kapılarını öğrencilere…

Çin Halk Cumhuriyeti: Kızıl bekçiler – Hikmet Kıvılcımlı

1966 ortalarından beri Çin’de bir “kızılca kıyamet” koptu. Yumruklarını sıkmış çoluk çocuk “Kızıl Bekçiler”, sokaklara “Kültür İhtilâli” taşırıyorlar. Kapitalist dünyada da “asi gençlik”var süzme salon züppeliğidir, bitli bitnik adlı ekzistansiyalizm var, alafranga dervişliktir. İki olay hiç benzeşiyor mu? Kapitalizm; Çin olaylarına bakınca, kendisini aynada görüyormuşça bir…