Boğaziçi’nde ne oluyor? – Hasan Güleç

İki haftaya yakın bir süre önce Devletin kayyum uygulamalarından birisine daha şahit olduk. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesine tepeden bir emir ile atandı. Bu siyaset aslen devletin sürekli bir pozisyonda kendisine bağlı kurumları otorite odağı haline getirip faşist izleğini halkın üzerinde…

Aile ve sınıflı toplum varoldukça “Kadınlık Zor Zanaat” – Hevi Devrim

Sorun tanımı, çözüm parametrelerini geliştirebilmemizi sağlar. Aile sorununda ilk adım; ailenin gelişim sürecini, ilk ortaya çıkış koşullarını vb.yi irdelemek olmalıdır. Bunu yaptığımız anda, sorunun çözümünü oluşturacak olan esas halkayı da yakalamış oluruz. Üretim ilişkilerindeki farklılaşma ve toplumsal iş bölümündeki dönüşümün…

Julius Fuçik’in vasiyeti – Halil Yıldız

Bundan 77 yıl önce, 8 Eylül 1943 tarihinde Naziler tarafından katledildi Çekoslavakya Komünist Partisi’nin önderi Julius Fuçik.  Çek bir yurtsever olan A. Kolinski, Gestapo hapishanelerindeki devrimcilere yardımcı olabilmek için siyasal kimliğini gizleyerek gardiyan olmayı başarır. Görev yeri olarak atandığı Pankarts…