28 Mayıs 1871’de Paris Komünü yenildi! – Komün Dergi

İktidarı ele geçirerek “göğün fethine çıkan” Paris proleterlerinin 18 Mart’tan 28 Mayıs 1871’e kadar 72 gün boyunca elinde tuttuğu, tarihin ilk işçi sınıfı iktidarı Komün, 28 Mayıs 1871’de yenildi! Onbinlerce Komünar ve işçi infaz edildi, on binlerce komünar sürgün ve tutsak edildi. Ancak işçi sınıfı bu yenilgiden eski devlet mekanizmasıyla yola devam edilemeyeceği, iktidarı kendi ellerine alması gerektiği dersini aldı. Marx- Engels – Lenin’in teorik silahını, Komünarların cüretini kuşanan enternasyonal proletaryanın 1917 Ekim Devrimi komünarların kanının boşa akmadığını, komünün bayrağının “Dünya Cumhuriyeti Bayrağı” olduğunu kanıtladı!

Üretenlerin, mülk sahiplerinin iktidar ayrıcalıklarına ilk kez dokunma cüreti gösterdikleri ilk proletarya diktatörlüğünün yenilgisinden ders çıkarmak, hala zorunlu bir görevdir. Bu görevi bizlere hatırlatan Marx- Engels-Lenin’den seçmelerle göğün fethine çıkan komünarları selamlıyoruz. Öncelikle Lenin’in Devlet ve Devrim adlı yapıtından Paris Komünü ve yenilgisi ile ilgili görüşlerini paylaşıyoruz. Ardından Marx’ın kaleme aldığı Fransa’da İç Savaş kitabına Komün’ün 20. yıl dönümünde Engels’in yazdığı giriş, bugüne dair önemli mesajlar veriyor. Son olarak Hikmet Kıvılcımlı’nın proletarya diktatörlüğü kavramını Paris Komünü ve onun yenilgisi etrafında değerlendirdiği Devrim Nedir kitabındaki bölüme yer veriyoruz.